Kontakt
Poľnohospodárske družstvo
Hôrka nad Váhom
 
Adresa
PD Hôrka nad Váhom
916 32 Hôrka nad Váhom
 
Telefónne čísla
Tel./fax: 032/77 982 33
  032/77 981 33
Orange: 0908/587 511
   
E-mail: